مصوبات جلسه 95/8/2

1- نامه شماره 105395-5/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید تقی زاده فرسنگی ، در خیابان سجادیه ، کوچه شماره 6 ، به مساحت 70/13 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/82 ریال ( هشتاد و دو میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

 2- نامه شماره 63939-24/4/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به صورتجلسة فی ما بین شهرداری و مدیریت آب و فاضلاب با ثبت مبلغ بستانکاری در درآمد و
هزینه های سال جاری ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

3- نامه شماره 116330-25/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عضویت آقایان : محسن پوراسماعیلی ، علی زاده کافی و سید علی موسوی ، در کمیسیون ماده 14 قانون معاملات شهرداری ، موافقت گردید.

4- با توجه به بازدید توریست های گردشگر از بازار بزرگ کرمان ، لازم است که به سرویس های بهداشتی موجود در آن محل ، چند چشمه سرویس فرنگی نیز اضافه شود.

5- نامه شماره 95/6/05-14/7/95 جناب سرهنگ پارسا ، معاون محترم وظیفة عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان ، مطرح گردید و نظر به اینکه نمایندگان این شورا به سمت عضو اصلی در کمیسیون های  بدوی و تجدیدنظر در نامه شماره 1252-28/5/95 قبلاً معرفی
شده اند ، لذا آقایان : محمدیاسین پنجعلی زاده و یوسف جعفری ، نیز به عنوان عضو علی البدل ، درکمیسیون های تجدیدنظر و بدوی معرفی گردیدند.

6-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 2/8/95 شورای عمومی و با توجه به اینکه استحکام بخشی پایه های بتنی پایین تیرهای برق – که در حال حاضر در دست اجرا است – موجب نازیبا شدن چهرة شهر شده است و شهردار محترم در جلسه توضیح دادند که در حال حاضر از ادامة کار ممانعت شده است . لذا از حیث فنی نیاز به بررسی دقیق تر دارد.

7- نامه شماره 85565-31/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان – با امعان نظر به مجوز شماره 153-29/1/81 این شورا – 109 مترمربع از ملک ورثة مرحوم ماشاالله ایرانمنش ، دارای پلاک ثبتی شماره 530 فرعی از 6 اصلی بخش 4 کرمان ، در خیابان بهمنیار ، کوچة شماره 5 ، به ارزش کارشناسی -/000/800/670/6 ریال ( شش میلیارد و ششصد وهفتاد میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، در مسیر تعریض مستهلک گردیده است ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 76008-14/5/95 و نظریة اداره ثبت اسناد و املاک در مورد مساحت اولیه ، موافقت شد که در صورت انتقال میزان مسیری به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 22 از نقشه تفکیکی شماره 60521-20/4/95 ، به مساحت 15/224 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/700/034/4 ریال ( چهار میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد هزار ریال ) و قطعة زمین شماره 63  از نقشه تفکیکی شماره 12555/2/95-28/1/95 ، به مساحت 42/216 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/620/380/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون و ششصد و بیست هزار ریال ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/320/415/6 ریال ( شش میلیارد و  چهارصد  و پانزده میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به آن ورثه واگذار گردد و به ازای مابه التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین معوض نیز ، شهرداری امتیازاتی به شرح مندرج در توافقنامة فوق الذکر به مشارالیهم ایفا دارد.

8- نامه وارده شماره 1713-14/7/95 تعدادی از ساکنان و کاسبان سه راه احمدی مطرح گردید و مقرر شد که به روشنایی بوستان فاطمیه توجه و رسیدگی شود تا از خطر فساد و ناامنی ناشی از این کمبود ممانعت گردد.

9- پیرو نامه شماره 1399-6/7/95 و نامه وارده شماره 1738-17/7/95 شهروند محترم ، خانم صغری مهرابی مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها و با نظر به سرپرست خانواده بودن مشارالیها ، مقرر شد که بدهی نامبرده  به منطقه دو شهرداری ، به صورت یک سوم نقد و مابقی تا پایان سال 1396 اخذ گردد.

10- نامه شماره 118336-28/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و جناب آقای یوسف جعفری ، عضو محترم این شورا ، به سمت نماینده در مذاکرات مربوط به قرارداد تقاطع غیرهمسطح سرباز گمنام معرفی گردیدند.

 11- نامه شماره 98962-11/7/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه ملک مورد نظر در خیابان شهید رجایی ، کوچة شماره 35 ، دارای پروانه ساختمانی به شماره 68/1-7/2/90 از حد شمال 60/1 متر و از حد غرب 30/1 متر و 75 سانتی متر و پخ بطول 1 متر با اضلاع مساوی از پلاک فوق در مسیر طرح تعریض واقع می گردد ، مقرر شد که در صورتی که مالک قبلی بابت میزان مسیری وجه یا تسهیلاتی اخذ نکرده باشد و اعلام رضایت ایشان ، اقدام لازم جهت حفظ حقوق مالکانة مالک فعلی انجام پذیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *