مصوبات جلسه 95/7/11

1- نامه شماره 89678-7/6/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد شهرداری در خصوص اجرای تفاهم نامة مربوط به انجام پروژه هایی با استفاده از امکانات جهاد نصر موافقت شد. همچنین مقرر شد که جزئیات اقدام ، ظرف مدت 15 روز با همکاری نمایندگان این شورا
تدوین گردد و جهت تصویب به شورا ارسال شود. ( تصویر نامه و تفاهم نامة پیوست آن ، ارسال
می گردد).

2- در مورد جداسازی کمیسیون مباحث کلان شهری از کمیسیون عمرانی ، معماری و شهرسازی رأی گیری شد و موافقت گردید. اعضای کمیسیون مباحث کلان شهری بدین شرح انتخاب گردیدند : 1- منصور ایرانمنش 2- سعید گیلانی 3- علی منصوری 4- محمد یاسین پنجعلی زاده 5-یوسف جعفری 6- کمال جوانمرد 7- فتح الله مؤیدی.

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.