مصوبات جلسه 95/3/9

1-نامه وارده شماره 385-26/2/95 شهروندان محترم ، تعدادی از ساکنان بلوار صبا مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به سابقة اقدامات ، آسفالت بلوار مزبور در اولویت اقدام قرار گیرد.

  2- پیرو نامه شماره 368-28/2/95  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست کمیسیون خدمات شهری ، مقرر شد که احداث پل عابر پیاده در بزرگراه امام ، در فاصلة چهارراه باقدرت و چهارراه جوپاری ، کوچة شماره 33 ، با توجه به فراخوان انجام شده در اولویت اقدام قرار گیرد.

3- نامه وارده شماره 345-22/2/95 شهروند محترم ، آقای علی خلقی مطرح گردید و با توجه به شرایط جسمی و بیماری نامبرده و توضیح آقای مهندس نیک طبع ، مدیر محترم منطقه چهار ، در این خصوص که مجاورین ملک در خیابان سرباز ، کوچة شماره 54 ، بعد از چهارراه ،
هم تعریض را انجام نداده اند ، موافقت شد که با اخذ تعهد محضری با مضمون اجرای تعریض در زمان اعلام نیاز ، در حل مشکل ایشان راهگشایی شود و دیگر اقدامات با رعایت ضوابط انجام گیرد.

4- نامه وارده شماره 132-29/1/95 شهروند محترم ، خانم طاهره عربی ، مطرح گردید و با توجه به بازدید محلی و توضیح آقای مهندس پوراسماعیلی ، مدیر محترم منطقه سه شهرداری ، و اضطرار شدید نگارنده و این که مادر محترم شهید می باشند ، مقرر شد که در خصوص تملک قسمت مسیری ملک در بلوار شاهد ، اقدام لازم انجام گیرد.

5- نامه وارده شماره 309-15/2/95 شهروند محترم ، خانم سکینه گلستانی مجد ، مطرح گردید و در جهت حل مشکل نامبرده ، با توجه به مذاکراتی که با نمایندگان محترم شهرداری در جلسه انجام شد ، مقرر گردید که در خصوص اصلاح طرح تعریض ملک موردنظر در بزرگراه آیت الله خامنه ای ، خیابان رضوان ، کوچة کربلا فرعی 5 ، اقدام شود و در صورتی که امکان اصلاح طرح میسر نمی باشد ، ملک مزبور با رعایت ضوابط تملک گردد.

6-  نامه شماره 169203-3/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف اخذ همکاری  شهرداری با نیروهای انتظامی نظیر ممانعت ازحاشیه نشینی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در نقاط مختلف شهر و اجرای احکام کمیسیون ماده صد و جلوگیری ازسد معبر و … ، با پیشنهاد پرداخت ماهیانه مبلغ -/000/000/100 ریال ( صد میلیون ریال ) به نیروی انتظامی از محل اعتبار ردیف 205512-200 با عنوان سایر خدمات قراردادی موافقت گردید. بدین صورت که در توافقنامه قید گردد که :

1- نیروها به صورت 24 ساعته فعالیت نمایند. 2- استفاده از سرایدار در توافقنامه حذف گردد.

3- مدت قرارداد از تاریخ 1/3/95 الی 1/3/96 – به مدت یک سال – تعیین شود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 21862-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه پل چهارراه سمیه در طرح جامع ترافیکی پیش بینی نشده است ، به شهرداری کرمان اعلان گردد تا پیشنهاد خود را به دستگاه بالادست قانونی ارسال تا تصویب گردد. تأکید شود که تسریع در اقدام لازم است و مقرر شد که تا تصویب طرح از هر گونه اقدام ممانعت شود.

 8- نامه شماره 33803-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 28900/4-26/2/95 منطقه چهار شهرداری ، خانم معصومه ریاحی ، از بابت اصلاح پروانه ساختمان و پارکینگ ، مبلغ -/665/286/191 ریال ( یکصد و نود و یک میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار و ششصد و شصت و پنج ریال ) نقد و چک تقسیطی به شهرداری پرداخت کرده اند و در حال حاضر از هر گونه اقدام از این بابت منصرف گردیده اند ، موافقت شد که مبلغ مذکور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

9- نامه شماره 33874-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای محمود دهقان اناری ، از پرسنل  شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

10- نامه شماره 28421-26/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص پرداخت قدرالسهم ملک موردنظر شرکت کرمانیان سروش عظمت در بلوار شهید آیت الله صدوقی ، رو به روی اداره پست ، خیابان هلال احمر ، به میزان -/000/924/998/26 ریال ( بیست و شش میلیارد و نهصد و نود و هشت میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار ریال ) به صورت ریالی ، – در صورتی که تغییر کاربری و تفکیک ملک برابر ضوابط و مقررات انجام شده است – با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

11- نامه وارده شماره 387-26/2/95 شهروند محترم ، آقای محمدعبدالعلی زاده ، مطرح گردید و با توجه به بند 32 از بخش اول فصل سوم بخشنامة بودجه سال 1394 ، نامبرده مبلغ
-/200/871/441 ریال ( چهارصد و چهل و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و دویست ریال ) مطابق توافقنامة منعقد بستانکار بوده است. در جهت کمک به این شهروند و تسهیل در کار ، موافقت گردید که پروانه به نام ایشان یا فرد ثالث به صورت شناور در مناطق دیگر قابلیت صدور یابد. تصویر تقاضا نامه و توافقنامه ، پیوست می باشد.

12- نامه شماره 612-30/2/95 رئیس محترم دفتر آقای دکتر زاهدی ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که بدهی شهروند محترم ، خانم پروین
مهدی زاده به منطقه یک شهرداری به صورت یک سوم نقد و مابقی به صورت تقسیط دریافت گردد. ضمناً از محل ماده 17 مبلغ یک میلیون ریال به ایشان مساعدت شود. تصویری از نامة صدرالاشاره و نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

 13- نامه شماره 12990-29/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در فراخوان سرمایه گذاری ، محل و تعداد پل ها مشخص نمی باشد ، مقرر شد که محل پل ها ، به طور شفاف مشخص شود و حریم پل هایی که شهرداری قبلاً مجوز داده است ، نیز در نظر گرفته شود و
بدین ترتیب فراخوان مجدد برگزار گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.