مصوبات جلسه 95/2/12

1- نامه شماره 13791-30/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک موردنظر شهروند محترم ، خانم سمیه اکبری نیا ، در شهرک جنت ، دارای سند رسمی و پروانه ساختمان می باشد ، لازم است که در خصوص ممانعت از احداث بنا – با توجه به ادعای مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی که پس از صدور پروانه ساختمان مطرح شده است – دستور موقت توقف عملیات ساختمان از دادگاه اخذ گردد و در صورت اجتناب دادگاه از صدور چنین مجوزی ، شهرداری از ادامة عملیات ساختمان ممانعت ننماید.

2- نامه شماره 13836-30/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی حسین علی زاده ، در کوچة شماره 21 استاد شهریار ، به مساحت 20/37 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/840/267 ریال ( دویست و شصت و هفت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 13084-29/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با کلیات اجرای تقاطع غیرهمسطح پل های چهارراه امیرکبیر و شرف آباد –  مضاف بر 8 پل تصویبی سابق –  با این شرط که قرارگاه خاتم الانبیاء از سال 96 به بعد هزینة پل ها را مطابق با توافقنامة اولیه ( 50% زمین و 50% وجه نقد ) دریافت نماید ، موافقت کرد. کپی نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

4-   نامه شماره 6752-21/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و موافقت شد که حق الزحمة ماهیانة آقای حسن تاجیک ، نماینده محترم دادگستری ، از ابتدای سال جاری ، مبلغ
-/000/500/3 ریال ( سه میلیون و پانصد هزار ریال ) پرداخت گردد.

5-  نامه شماره 203833-22/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع غرب ملک شهروند محترم ، خانم سکینه حداد حسنی پور ، به وکالت آقای سید حسین مرتضوی لاهیجانی ، در بلوار ابراهیم خلیل الله ، به مساحت 83/20 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/240/583 ریال ( پانصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و چهل هزار ریال ) به نامبرده با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

6- نامه وارده شماره 259-11/2/95 شهروند محترم ، آقای احمد رضایی مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی لازم ، در صورت صحت طلب نامبرده از شهرداری ، آن رقم با مبلغ چک های برگشتی ( برگه خورده ) با رعایت مقررات مربوط تهاتر و تسویه گردد. نامة شهروند نامبرده ضمیمه می باشد.

7- نامه وارده شماره 118-26/1/95 شهروند محترم ، خانم مهدیه شورآبادی ، مطرح گردید. قطعه زمین موردنظر ایشان در کمربندی شرقی 131 مترمربع مساحت دارد و با توجه به این که مشارالیها بر اساس قبض های صادره شماره 79287 و 79288-23/7/93 مبالغی از عوارض صدور پروانه ساختمان را به شهرداری پرداخت کرده است ، مقرر شد که صدور پروانه ساختمان با رعایت دیگر ضوابط مربوط بلامانع می باشد.

8-  نامه شماره 165944-11/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری معبر فاقد نام منشعب از بزرگراه آیت الله خامنه ای ، امتداد خیابان فیروزآباد ، به نام
« فرزانگان » موافقت شد.

  9- نامه شماره 7372-21/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید . با پیشنهاد نام گذاری کوچه شماره 3 خیابان شهید بهشتی به نام شهید « احمد زنگی آبادی » موافقت شد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *