نوامبر 29, 2016

مصوبات جلسه 95/8/26

1- نامه شماره 134416-23/8/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری صرفاً در مورد پل سربازان گمنام امام زمان ... ادامه مطلب

مصوبات جلسه 95/8/16

 1- نامه شماره 4702/137/952-10/8/95 مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان مطرح گردید و با ... ادامه مطلب

مصوبات جلسه 95/8/9

1- نامه شماره 17596-16/3/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 1718-15/7/95 تعدادی از ساکنان بلوار 42 متری شهرک خواجو مطرح ... ادامه مطلب