مصوبات جلسه 95/1/15

با توجه به ضرورت احداث دروازة قرآن و تهیه دید یک اِلمان برای شهر کرمان ،  بر حسب مذاکراتی که با شهردار محترم ، آقای مهندس بابایی ، انجام شد ، مقرر شد که طراحی لازم برای هر یک از موارد مزبور انجام شود و این شورا را از نتیجه مطلع نمایند.

 نامه شماره 203912-22/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروند محترم ، خانم فرشته نجفی کهن ، دارای پلاک ثبتی شماره یک فرعی از 2024 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان خواجو ، انتهای کوچة شماره 5 ، به مساحت 19/122 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/280/466/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) ، در مسیر طرح معبر قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 165703-28/10/94 موافقت شد که به ازای انتقال سند ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین ردیف یک از نقشه تفکیکی شماره 51749/3-7/4/94 در جاده تهران ، کوچه شماره 19 ، به مساحت 42/205 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/230/335/1 ریال ( یک میلیون و سیصد و سی و پنج هزار و دویست و سی هزار ریال ) به مشارالیها با رعایت ضوابط واگذار گردد و به ازای ما به التفاوت ارزش باقیمانده ، به میزان
-/000/050/131 ریال ( یکصد و سی و یک میلیون و پنجاه هزار ریال ) ، نامبرده بتواند برای ملک مورد پیشنهاد ( ملک خود یا دیگری ) پروانه ساختمان یا تفکیک با رعایت ضوابط مربوط انجام دهد.

 نامه شماره 194698-17/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به آقای سید مصطفی نیشابوری ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

 نامه شماره 201641-18/12/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ
-/000/000/110 ریال ( یکصد و ده میلیون ریال ) به پیمانکار ( کارگاه هزار تندیس راین ) با توجه به اعلام اینکه ساخت و نصب مجسمه های حجمی را بر اساس قرارداد منعقد انجام داده است ، از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، پس از تأیید دستگاه نظارت و رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.

نامه واردة شماره 2955-10/12/94 این شورا ، در خصوص تقاضا آقای محمد علی کریمی ، شهروند محترم ،
و همچنین توضیحات مندرج در نامه ، با تمدید پروانه ساختمان شماره 191/2-29/2/76 موافقت شد.
( کپی نامه پیوست می باشد )

نامه شماره 169069-3/11/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به حل نشدن معضلات بهداشتی میدان مرکزی میوه و تره بار– که گزارش های شماره 2735-19/10/94 و 2815-26/10/94 مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری ، نیز حاکی از همین وضعیت است –  مقرر شد که در این خصوص برخورد قانونی با متخلفین انجام گیرد.( کپی نامه های اخیرالذکر پیوست می باشد )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *