مصوبه های شورا در نشست مورخ 20/9/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 20/9/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- با توجه به بالا رفتن قیمت انواع کپسول گاز و کمبود مصنوعی یا واقعی آن و صف های طویلی که ایجاد شده است ، با استاندار محترم مکاتبه شود. به امید این که در حل این مشکل چاره اندیشی شود.

2- مقرر شد که از آقای مهندس کمالی ، معاون محترم سیاسی ، امنیتی استانداری کرمان ، در نشست مشترک کمیسیون های فرهنگ و رفاه اجتماعی و بانوان ، جوانان و مشارکت های مردمی دعوت شود تا موضوع تخصیص بودجه فرهنگی به کرمان در سفر سوم رئیس جمهور محترم بررسی شود.

3- نامه شماره 29324-18/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح گردید و با توجه به نیازی که در خرید پانزده دستگاه اتوبوس برای سازمان اتوبوسرانی وجود دارد ، موافقت گردید که مبلغ -/000/500/3 هزار ریال سهم سازمان اتوبوسرانی با استفاده از وام بانکی کوتاه مدت 6 ماهه پرداخت گردد و مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

4- نامه شماره 1621-22/8/89 تعدادی ازساکنان کوچه شماره 67 بلوار جمهوری اسلامی مطرح گردید. با توجه به ادعای نگارندگان ، راجع به آلودگی ناشی از وجود کارخانه اکسیژن ، با مدیرکل محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان و مرکز بهداشت مکاتبه و درخواست شود که موضوع به نحو کارشناسانه بررسی گردد.

5- نامه شماره 25673-14/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و مقرر گردید که به شهرداری اعلام گردد که با تمدید قرارداد ملک سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان ، واقع در بلوار 22 بهمن ، به ازای پرداخت مبلغ ماهیانه -/000/000/46 ریال ، برای استفاده منطقه چهار شهرداری ، به مدت یک سال از تاریخ 1/3/89 تا تاریخ 1/3/90 موافقت گردید. همچنین احداث ساختمان ، برای استفاده منطقه چهار هم چنان تأکید شود.

6- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی ، نامه شماره 152-14/9/89 مدیر محترم دبیرستان و پیش دانشگاهی بوعلی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در خصوص تقاضای استفاده از سالن خانه شهر ، مساعدت لازم به عمل آید.

7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1723-8/9/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد قربانی نژاد به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که لازم است که در خصوص اخذ عوارض حصارکشی ، بر مبنای ردیف سه از نامه شماره 2766-14/11/85 این شورا اقدام گردد.

8- نامه شماره 28769-15/9/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون بودجه و امور حقوقی مطرح و مقرر گردید که در چارچوب مصوبه های قبل ، با اضافه کرد :

1- مبلغ /000/000/2 هزار ریال به ردیف درآمدی 02I  0302 با عنوان پیش فروش قبور

2- مبلغ -/000/700 هزار ریال به ردیف درآمدی 01I  0301 با عنوان فروش قطعی قبور و هزینه کل مبلغ جهت احداث قبور دو طبقه و تکمیل و تجهیز ساختمان اداری سازمان بهشت زهرا با استفاده از ردیف های درآمدی ذکر شده با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. لازم است مبلغ کل در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد.

9- نامه شماره 26515-22/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح گردید. در خصوص تقاضای ، شهروند محترم ، آقای علی عبداللهی ، مقرر شد که برابر ضوابط و مقررات اقدام و مقدار مسیری نیز محاسبه گردد.

10- نامه شماره 26511-22/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون فنی و مهندسی مطرح و مقرر گردید که اعتبار تملک ملک مورد نظر ، شهروند محترم ، آقای عبدالله نژاد در سال 1390 پیش بینی گردد.

11- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1755-15/9/89 ، شهروند محترم ، آقای ماشاالله دادگی به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ملک موردنظر از انشعاب های آب و برق و تلفن برخوردار است ، در رفع مشکل مربوط به نصب انشعاب گاز ، به ویژه با وجود فصل سرما و قریب الوقوع بودن زمان اجرای حذف یارانه ها، اقدام شود.

12- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1752-14/9/89 ، شهروند محترم ، آقای اصغر طالبی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ملک موردنظر از انشعاب های آب و برق و تلفن برخوردار است ، در رفع مشکل مربوط به نصب انشعاب گاز ، به ویژه با وجود فصل سرما و قریب الوقوع بودن زمان اجرای حذف یارانه ها، اقدام شود.

13- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/9/89 کمیسیون خدمات شهری و بهداشت ، نامه شماره 1749-13/9/89 ، شهروند محترم ، آقای رضا احمدی زاده ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که در صورتی که ملک موردنظر از انشعاب های آب و برق و تلفن برخوردار است ، در رفع مشکل مربوط به نصب انشعاب گاز ، به ویژه با وجود فصل سرما و قریب الوقوع بودن زمان اجرای حذف یارانه ها، اقدام شود.274

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *