مصوبه های شورا در نشست مورخ 25/8/89 شورای عمومی

با عنايت به مفاد مندرج در ماده 78 از قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر و … مصوب 1/3/1375 ، بدين وسيله متن مصوبه هاي اين شورا كه در نشست فوق العاده مورخ 25/8/89 شوراي عمومي که به تأييد كلية اعضاي حاضر در جلسه رسيده است ، به شرح مندرج در ذيل ايفاد مي گردد :

1- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/8/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1504-9/8/89 ، شهروند محترم ، آقای حمید کارآموزیان ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که با توجه به مفاد مندرج در بند سه مصوبه کمیسیون معماری و شهرسازی شهرداری و در جهت رفع مشکل نامبرده ، موافقت می شود که عرض کوچة مجاور قطعه شماره یک نقشه تفکیکی شماره 21863-31/6/78 واقع در کوچه شهید مقبلی ، بلوار جمهوری اسلامی ، با رعایت حداقل عرض ممکن طراحی و اجرا گردد. بدیهی است که ادامة عرض معبر ، لازم است که با تثبیت و ملاحظة وضع موجود انجام گیرد.

2- نامه شماره 25146-16/8/89 شهرداری کرمان در نشست مورخ 22/8/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، مطرح گردید و مقرر شد که شهروند محترم ، آقای محمدرضا خوش کیش ، پس از تسویه حساب با مهندس ناظر – که نام وی در پروانه ساختمان ثبت شده است –  در خصوص سایر اقدامات با رعایت ضوابط اقدام نماید.

 3- نامه شماره 17376/41-10/8/89 مدیرکل محترم فنی استانداری کرمان ، به شهرداری کرمان جهت اطلاع و بهره برداری ارسال گردد.

4- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/8/89 کمیسیون فنی و مهندسی ، نامه شماره 1313-13/7/89 ، شهروند محترم ، آقای محمد محمدی ، به شهرداری کرمان ارسال و اعلام گردد که موضوع تکمیل حوض ستاره جنگل قائم و گل کاری پیرامون آن ، بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.

5- نامه شماره 15851/41-24/7/89 مدیرکل محترم فنی استانداری کرمان ، در خصوص تبصره 3 ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت اقدام به شهرداری کرمان ارسال گردد.270

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *