11 مرداد 1389

تماس با شورا

آدرس: کرمان، خیابان سپه، شورای اسلامی شهر کرمان  کدپستی : 7614633166 تلفن: دبیرخانه : 32231482 – 034             32236324 – ... ادامه مطلب

زمان ملاقات

ساعت ملاقات اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با شهروندان ردیف نام و نام خانوادگی روز ملاقات ساعت ملاقات 1 رامین ... ادامه مطلب