فصل اول : تشکيلات شورا

 

فصل اول : تشکیلات شورا 

ماده 1- به منظور پيشبرد سريع برنامه­ هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت برامور روستا، بخش،‌شهر و شهرك، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي­شود.

ماده 2-مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرك مي­باشد.

ماده 3-دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهارسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4-تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5-در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي­شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6-شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي­گردد.

تبصره- از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراهاي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد، اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهد شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 7-تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرك به شرح زير تعيين مي شود:

الف- شهركهاي از دويست خانوار تا هزار خانوار، 3 نفر و از هر هزار خانوار به بالا،‌5 نفر.

ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7نفر.

د – شهرهاي بيش از 200 هزار تا يك ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.

هـ- شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.

و – شهر تهران، 15 نفر.

تبصره- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.

ماده 8-تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورابا اولويت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند.

در صورتيكه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي­­البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند و در صورتيكه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9-هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي­البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آراء دعوت مي­شود.

ماده 10-نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي­توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي­باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 11-در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهركها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوطه مي­باشند. اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12- شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13-در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورائي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي گردد.

تبصره- مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي­شود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاً‌به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي­باشد.

ماده 14- هر فرد مي­تواند فقط عضو يك شورا باشد.

تبصره- اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي­البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي­شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 15- جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي­يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي­باشد.

ماده 16- اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي­شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه­هاي انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء تشكيل مي­شود و از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب مي­نمايند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *