پیشنهادات پژوهشی

  • Accepted file types: xls, jpg, gif, png, tif, doc, pdf.
    فرمت(نوع) فايل می بايست یکي از فرمتهاي doc،tif،png،gif،jpg،xls و یا pdf با حجم حداکثر ۳ مگابایت باشد می توانید مستندات بیش از یک برگ را در قالب pdf ،word و یا tif تجمیع و ارسال نمایید