ناهید افتخار

زهرا ایرانمنش

محمد علی ترابی

محمد مهدی زاهدی

محمد سام

عباس کاربخش

علی کارنما

فتح الله مؤیدی

هوشنگ هدایت

عباس نگارستانی

 

توضیح:

اعضای اصلی انتخاب شده دوره اول شورا آقایان: محمد علی ترابی – محمدمهدی زاهدی – محمد سام – عباس کاربخش – علی کارنما – هوشنگ هدایت و خانم ها: ناهید افتخار و زهرا ایرانمنش بودند که با استعفای آقای عباس نگارستانی در شهریور ماه سال 1378 آقای فتح الله مویدی به جمع اعضای شورا پیوستند.