تاریخچه محدوده شهر کرمان از نگاه شهرداری

قبل از آنکه پيرامون چگونگي تشكيل اولين شهرداري كرمان و همچنين نخستين ساختمان محل اداري اين نهاد و نيز نخستين شهردار و ديگر شهرداران اين ديار و مهمترين اقدامات اداري و عمراني آنان مطالبي عنوان شود، بي مناست نيست ابتداً، محدوده ي شهر كرمان را در آغاز شر وع بکار شهرداری كه از نزدیک 100 سال قبل (سال 1290 شمسي ) حيطه عمل شهرداران بوده وبه تدریج گسترش یافته وبه وضعیت کنونی رسیده است، مرور كنيم، آنگاه به ذكر تاریخ شکل گیری شهرداری کرمان ومروری بر اسامی شهرداران این شهر بپردازیم لازم بذکر است محدوده ای که ذکر خواهد شد در آنزمان دربین دیوارها و برج و باروها محصور بوده با شش دروازه به خارج شهر ارتباط داشته است.
محدوده شهر كرمان در سال 1290 شمسي بدين شرح بوده است :
شهر كرمان ، ضلع شمالی:
به حصارها ، برج ها و باروها و خندق هايي محدود مي شد كه بعداً تخريب و تسطيح شدند. همانجا كه امروزه ، خيابان «ابوحامد» كشيده شده است. اين ضلع محدوده، از سوي غرب از تلاقي خيابان عباس صباحي (كوچه باغ مويدي سابق ) شروع شده و به طرف شرق ادامه يافته، پس از عبور از محل دروازه خراساني (دروازه گبري ) [ محل فعلي در مانگاه سجاديه،تقاطع خيابانهاي ابوحامد و مهديه] به دروازه ناصريه[تقاطع ابوحامد و شهيد باهنر ( ناصريه ) ] مي رسيده است .
ضلع شرقی :
از چهار راه ناصريه و ابو حامد به طرف جنوب ، پس از عبور از ميدان مشتاق و دروازه مسجد [ تلاقي خيابانهاي مظفري و ميرزا رضا كرماني ] به ميدان شاه نعمت الله ولي ” ميدان ابن ابيطالب “[واقع در تقاطع خيابان هاي مطهري و ميرزا رضا كرماني ] متصل مي گرديد.
ضلع جنوبي :
اين محدوه هم از ميدان شاه نعمت الله ولي به طرف غرب تا دروازه رق آباد [ريگ آباد] ( حدود محل فعلي مسجد قائم ) و از آنجا نيز ادامه يافته، به ضلع غربي محدوده شهر مي رسيد.
ضلع غربی :
از تقاطع خيابانهاي احمدي ( مطهري) ، شهيد مصطفي خميني (شهاب) و قرني (جم) به طرف شمال شروع و مسير خيابان جم تا ميدان هاي قرني ( ژاندارمري) و چهارراه بهداري و از ميدان مزبور تا ميدان باغملي را تشكيل مي داد.
در خاطرات آقای دانشور نویسنده گرانقدر کتاب از “دقیانوس تا قلعه دختر” آمده است :« در حوالي چهارراه بهداري [ تقاطع خيابانهاي سپه و جم ] همه روزه ( عصرها) دسته موزيك لشكر ؛ آهنگهايي مينواخت و مردم از اكثر نقاط شهر براي تماشا در اين محل گرد مي آمدند و در جنب اين ميدان يعني در محدوده ي خيابانهاي سپه و جم و وحشي بافقي ( كوچه پرورشگاه ) و خيابانهاي فردوسي ، ميدان مشق واقع شده بود و صبح ها و عصرها سربازان آنجا تمرين نظامي مي كردند كه فعلاً در آن محل ، بيمارستان شهيد باهنر و تعدادي خانه و ديگر موسسات ساخته شده است . اطراف سازمانهاي دولتي ، از قبيل دارايي ، شهرباني ، محل سابق استانداري (فرمانداری فعلی) ، ستاد لشكر قرار داشت كه باغ ناصريه و باغ نظر هم به آن مي گفتند خندق ها و آثاري به منظور حفاظت آن محدوده ، وجود داشته است.