برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی به میزبانی شورای شهر کرمان

در .

برگزاری مراسم ورزش صبحگاهی  با حضور اعضای شورای اسلامی شهر کرمان ، مدیر کل ورزش و جوانان و شهرداران مناطق به مناسبت هفته تربیت بدنی به میزبانی شورای شهر کرمان
علی بهرامی نایب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان در این مراسم با اشاره به اهمیت ورزش همگانی در جهت ارتقاء سلامت وحفظ نشاط آحاد جامعه ، نقش محوری شورا و شهرداری در توسعه و فراگیر شدن ورزش همگانی را یادآور شد و گفت: با توجه به همه کمبودها شورا اسلامی شهر کرمان همه تلاش خود را در زمینه کسترش و توسعه ورزش همگانی انجام خواهد.