منصور ایرانمنش تأکید کرد: ضرورت استفاده از پارکینگ‌های مکانیزه با مشارکت بخش خصوصی

در .

منصور ایرانمنش تأکید کرد:

ضرورت استفاده از پارکینگ‌های مکانیزه با مشارکت بخش خصوصی

رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و حاشیه‌نشینی شورا تأکید کرد: در نقاطی که امکان ساخت پارکینگ وجود ندارد، می‌توانیم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از پارکینگ مکانیزه استفاده کنیم.

به گزارش روابط‌عمومی شورا، منصور ایرانمنش در نشست عمومی شورا با اشاره به درخواست شهرداری مبنی بر برداشت مبلغ 10 میلیارد تومان از حساب پارکینگ و اختصاص این مبلغ به پروژه‌های شهری افزود: اما در عین حال باید از پولی که در حساب شهرداری بدون استفاده مانده، بهینه استفاده کنیم.

وی هم‌چنین با تأکید بر این‌که باید از پارکینگ‌هایی که امسال به ظرفیت شهر اضافه شده، آماری ارایه شود، گفت: شهرداری در نقاط مختلف شهر برخی زمین‌های خالی را به پارکینگ تبدیل کرده است.