تنها راه کسب درآمد و رونق اقتصادی، تقویت گردشگری در شهر کرمان است

در .

تنها راه کسب درآمد و رونق اقتصادی، تقویت گردشگری در شهر کرمان است

نائب رییس کمیسیون گردشگری و اصناف شورای شهر کرمان صنعت گردشگری را منبع درآمدی برای توسعه کشور دانست و گفت: هدف از تشکیل این کمیسیون نیز تقویت هماهنگی و همکاری میراث و شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، علی بهرامی با بیان این که کار فرهنگی و جلب مشارکت مردم یک اصل در تقویت گردشگری است افزود: شهرداری به تنهایی قادر به توسعه صنعت گردشگری نیست. وی لزوم اجرای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در راستای توسعه گردشگری شهری را یادآور شد و تاکید کرد: شهروندان کرمانی باید به این باور برسند که تنها راه کسب درآمد و رونق اقتصادی، تقویت گردشگری در شهر کرمان است. بهرامی با اشاره به حفظ بناها و هویت تاریخی شهر اظهار داشت: باید شهروندان را در زمینه این مهم توجیه کرد تا خود حافظ سرمایه های تاریخی خود باشند. وی با بیان این که باید روی بنیادهای فکری و فرهنگی جامعه کار کرد افزود: همچنین تلاش برای ایجاد زیبایی منظر شهری از سوی همگان ضروری است.