رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا تأکید کرد: ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مربوط برای بازسازی بافت کهن کرمان

در .

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا تأکید کرد:

ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مربوط برای بازسازی بافت کهن کرمان

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا بر هماهنگی دستگاه‌های مربوط برای عملیاتی شدن بازسازی بافت کهن شهر کرمان تأکید کرد.

به گزارش روبط عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، رامین ارجمند کرمانی، در نشست عمومی شورا به موضوع نشست این کمیسیون مبنی بر بازسازی بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم دستگاه‌های مرتبط با بافت تاریخی را هماهنگ کنیم تا مسایل مربوط به بافت تاریخی، از مرحله‌ی تئوری خارج شده و جنبه‌ی عملیاتی به خود بگیرد.

وی بر تهیه‌ی طرح مرمت خانه‌ی شهر نیز تأکید کرد و گفت: شهرداری و اداره‌کل میراث فرهنگی باید هرچه سریع‌تر این طرح را تهیه کنند تا مرمت خانه‌ی شهر آغاز شود.