عضو شورای اسلامی شهر کرمان مطرح کرد: اخذ هزینه از نامزدهای انتخاباتی برای پاک‌سازی دیوارهای شهر پس از انتخابات

در .

عضو شورای اسلامی شهر کرمان مطرح کرد:

اخذ هزینه از نامزدهای انتخاباتی برای پاک‌سازی دیوارهای شهر پس از انتخابات

عضو شورای اسلامی شهر کرمان بر اندیشیدن راه‌کاری برای جلوگیری از نازیبا شدن شهر در ایام تبلیغات انتخاباتی تأکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شورای اسلامی شهر کرمان، کمال جوانمرد در نشست عمومی شورا، به حجم تبلیغات در ایام تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: شهرداری برای پاک‌سازی شهر بعد از ایام تبلیغات، از نامزدهای انتخابات هزینه بگیرد.

وی افزود: باید ساز و کاری فراهم شود تا شهرداری برای نظافت شهر پس از ایام تبلیغات، مبلغی را از نامزدهای شوراهای اسلامی شهر کرمان دریافت کند.

جوانمرد ادامه داد: هم‌چنین پس از ایام تبلیغات، نامزدهایی که قانون را در این زمینه رعایت کرده‌اند، تشویق شوند.