زمان ملاقات

در .

ساعت ملاقات اعضای شورای اسلامی شهر کرمان با شهروندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز ملاقات

ساعت ملاقات

1

رامین ارجمند کرمانی

چهارشنبه

11

2

زهرا لری

 

 

3

منصور ایرانمنش

شنبه

9

4

فتح الله مویدی

 

 

5

حسین چناریان

سه شنبه

10 تا 11:30

6

علی خدادادی

یکشنبه

11

7

محمد فرشاد

دوشنبه

10 تا 12

8

محمدجواد کامیاب

دوشنبه

11

9

علی اکبر مشرفی

یکشنبه

16:30

10

احمد حسن زاده

   

11

سید محمدرضا معین زاده میرحسینی

دوشنبه

9 تا 10