طرح بازنگری شش دروازه شهر قدیم کرمان

در .

در نشست کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر کرمان بررسی شد:

طرح بازنگری شش دروازه شهر قدیم کرمان

 

نشست کمیسیون گردشگری و اصناف شورا که ریاست و اعضای کمیسیون، رییس مرکز کرمان شناسی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار و معاون گردشگری میراث فرهنگی حضور داشتند در محل شورای اسلامی شهر کرمان برگزار شد.

رییس کمیسیون گردشگری و اصناف شورا با اشاره به وجود شش دروازه در شهر تاریخی کرمان گفت: بر اساس اسناد و مدارک و نظرات کارشناسی میراث فرهنگی و کرمان شناسی، امکان احیای برخی از این شش دروازه وجود دارد.

محمدرضا میرحسینی با بیان این که دروازه بازار در شرق شهر کرمان(سرآسیاب) برای ورود میوه و تره بار تعبیه شده بود افزود: پنج دروازه شهر در طرح احیای شهر شش دروازه جانمایی شده و محل دروازه ارگ (سلطانی) با اختلاف نظرهایی روبرو است که نیازمند مطالعات بیشتر است.

وی از انجام مکاتبات شهرداری و ارتش برای دسترسی به اسناد و مدارک بیشتر در تایید دروازه ارگ خبر داد و خاطرنشان کرد: نصب اِلِمان های شهری متناسب با دروازه های تاریخی شهر صورت می گیرد.

میرحسینی با بیان این که احیای دروازه های شهر کرمان از دروازه ارگ آغاز می شود اظهار داشت: در یک فازبندی عملیاتی، بازار و میدان قلعه محمود و همچنین دروازه ریگ آباد احیا شده و محور کاملی از شهر تاریخی کرمان پیش روی گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد.

در ادامه علی خدادادی با بیان این که شهر کرمان در گذشته کاملا محصور بوده گفت: بدیعی است در قسمت شرقی شهر کرمان و در محدوده سرآسیاب امروزی دروازه ای برای ورود محصولات کشاورزی منطقه وجود داشته است.

وی با اشاره به اجرای طرح احیای میدان مشتاق (شهدا) افزود: در این طرح جانمایی دروازه های شهر کرمان انجام شده و به اِلِمان هایی برای معرفی به گردشگران نیاز دارد.

حسین چناریان نیز با بیان این که کرمان در گذشته حیات شهری و امنیت اجتماعی داشته گفت: آثار حیات شهر در محل دروازه های قدیم کرمان قرار داشته است.

به گفته وی محدوده امنیتی شهر کرمان در سال های گذشته اهمیت داشته و شرایط ورودی و خروجی مسافران کنترل می شده است.

در ادامه محمدجواد کامیاب محاسبه جمعیت کرمان را قبل از تعیین مساحت این شهر ضروری عنوان کرد.

زهرا لری نیز با بیان این که آثار تاریخی کرمان جایگاه ارزشمندی دارند گفت: این طرح به بررسی بیشتر و گسترده تری نیاز دارد تا احداث نمادها و اِلِمان های شهری با علم و اطمینان بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین پیشنهاد داد: در این زمینه از آثار هنری فرهیختگان و هنرمندان کرمانی استفاده شود.

احمد حسن زاده نیز بررسی دروازه های تاریخی شهر را از منظر اقتصاد و جامعه شناسی خواستار شد.

در ابتدای جلسه سیدمحمدعلی گلاب زاده، رییس مرکز کرمان شناسی به بیان نظرات و مطالعات تاریخی درباره شهر کرمان و شش دروازه آن پرداخت.

رضا بهرامی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی نیز حفظ آثار و بناهای تاریخی شهر کرمان با نظارت میراث را ضروری دانست.

در ابتدای این نشست مشاوران طرح احیای شهر شش دروازه به معرفی طرح پرداختند.