رامین ارجمندکرمانی رییس مرکز پژوهش های شورا شد

در .

با آغاز به کار مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کرمان صورت گرفت:
 
رامین ارجمندکرمانی رییس مرکز پژوهش های شورا شد
 
مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کرمان با انتخاب رامین ارجمندکرمانی به عنوان رییس این مرکز آغاز به کار کرد.
همچنین احکام سه عضو علمی این مرکز توسط رییس شورا به آن ها اعطا شد.
گفتنی است هیئت امنای این مرکز با عضویت حسین چناریان، احمد حسن زاده و علی خدادادی و نیز دکتر زیوری، دکتر ایرانمنش و دکتر مقصودی تشکیل شده بود.
محمد فرشاد، رییس شورا گفت: در سال های اخیر بعد از شکل گیری شوراهای شهر و روستا در عمل مشخص شد بایستی راهکارهایی اتخاذ شود که به کارآمدی فعالیت شوراها منجر گردد.
وی در ادامه تصریح‌ کرد: مرکز پژوهش ها توسط شورای عالی استان ها پیش بینی شده و هدف از تشکیل آن تدوین راهبرد و نقشه راه شوراهای شهر است. 
رییس هیئت امنای مرکز پژوهش های شورا همچنین افزود: تعیین اولویت ها با توجه به امکانات و اعتبارات شهرداری ها و همچنین نظرسنجی درباره اولویت بندی خواسته های شهروندان و در مجموع فراهم کردن بستر علمی مناسب برای مدیریت شهری از وظایف این مرکز است.
فرشاد با بیان این که مسائل شهری روزبه روز پیچیده تر می شوند افزود: اداره مطلوب شهرها به شیوه سنتی میسر نبوده و راهکارهای اداره شهرها باید علمی و مبتنی بر پژوهشی باشند.
وی با اشاره به تدوین اساسنامه از سوی شورای عالی استان ها اظهار داشت: هیئت امنای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کرمان با عضویت سه عضو شورا، سه متخصص مدیریت شهری، شهردار و دبیر مرکز تشکیل شده است.
فرشاد با انتقاد از تصمیم های سلیقه ای در شوراها و نبود پیوست فرهنگی و پشتوانه علمی برای مدیریت شهری افزود: با ایجاد مراکز پژوهشی شوراها نقشه راهی بر اساس ضرورت ها و نیازهای جامعه شهری پیش روی شوراها و شهرداری ها قرار می گیرد.
به گفته وی متناسب با مباحث موردنیاز و در تعامل با دانشگاه ها و مراکز علمی از محققان و صاحب نظران برای حضور در مرکز پژوهش های شورا دعوت به عمل می آید.
فرشاد با بیان این که نتایج کار پژوهشی در این مرکز، بر اساس نیازهای جامعه شهری است گفت: نتایج به دست آمده توسط متخصصان و پژوهشگران در برنامه های شورا و شهرداری قرار می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همفکری و همراهی، نقائص موجود در اساسنامه برطرف شده و جایگاه شایسته ای برای مرکز پژوهش های شورای شهر به دست آید.
رامین ارجمندکرمانی، نائب رییس شورا گفت: یکی از نیازهایی که در کنار ساختارهای تصمیم گیر در بخش های مختلف مدیریت شهری احساس می شود انجام کار بر اساس پژوهش های علمی و مطالعاتی است.
وی هدف از تشکیل این مرکز را حل علمی مشکلات شهری عنوان و اظهار امیدواری کرد: با تشکیل چارت سازمانی و ساختارهای تشکیلاتی کارهای مهمی در اداره مطلوب شهر انجام شود.
رییس منتخب مرکز پژوهش های شورا همکاری و تعامل با دانشگاه ها و استفاده از مطالعات مراکز علمی را محور اصلی فعالیت این مرکز دانست و افزود: این مجموعه پژوهشی و اجرایی می تواند در جهت رفع موانع و مشکلات مدیریت شهری مثمرثمر باشد.
همچنین حسین چناریان اظهار داشت: ساختار این مرکز بعد از تشکیل هیئت امنا و تعیین مسئول آن در اسرع وقت باید تعیین شود.
وی نیازسنجی اولیه برای تعیین محورهای پژوهشی در چارچوب وظایف شورا و نیازهای شهری را ضروری دانست و افزود: مطالعات و پژوهش های انجام شده در دانشگاه ها می تواند در چارچوب نیازهای شهری و به محوریت مرکز پژوهش ها مورد استفاده قرار گیرد.
چناریان با اشاره به تعریف سه فعالیت در مرکز پژوهش های شورا گفت: مطالعات علمی عناوین نیازسنجی شده، تشکیل اتاق فکر و نظرسنجی های تخصصی به شورا و شهرداری برای اخذ تصمیمات اجرایی کمک می کند.
احمد حسن زاده نیز با اشاره به خلاء بین مدیریت شهری و جامعه نخبگان گفت: مرکز پژوهشی شورا می تواند به عنوان حلقه اتصال این فاصله را کاهش داده و نقدهای وارده بر امور شهری را با حضور نخبگان در عرصه پژوهش های مختلف کم کند.
وی طرح موضوع و آنالیز آن ها را برای استفاده بهتر شهرداری از مصوبات شورا در مرکز پژوهش های شورای شهر مفید ارزیابی کرد.
در پایان این نشست اعضای علمی مرکز پژوهش های شورا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.