ترکیب چهارمین هیئت رئیسه پنجمین شورا ثابت ماند

در .

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان :

ترکیب چهارمین هیئت رئیسه پنجمین شورا ثابت ماند
 
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمان در گفتگویی ویژه روند انتخابات هیئت رئیسه چهارم شورای پنجم را تشریح کرد.
حسین چناریان گفت: با دستور وزارت کشور، انتخابات سالانه هیئت رئیسه در نشست عمومی این هفته شورا برگزار شد.
وی با اشاره به نامزدی محمد فرشاد و علی اکبر مشرفی برای ریاست هیئت رئیسه چهارم گفت: در رای گیری این عنوان، آقای فرشاد با کسب شش رای نسبت به پنج رای آقای مشرفی کرسی ریاست هیئت رئیسه شورای شهر کرمان را به دست آوردند.
سخنگوی شورای شهر همچنین از نامزدی رامین ارجمندکرمانی و زهرا لری در عنوان نائب رئیسی شورا خبر داد و خاطرنشان کرد: با این رای گیری نیز آقای ارجمندکرمانی با شش رای، نسبت به خانم لری با پنج رای، به نائب رئیسی هیئت رئیسه چهارم شورای پنجم دست یافتند.
به گفته چناریان با نامزدی علی خدادادی برای منشی اول هیئت رئیسه با شش رای موافق و پنج رای ممتنع، ترکیب چهارمین هیئت رئیسه پنجمین شورای اسلامی شهر کرمان با ریاست محمد فرشاد، نایب رئیسی ارجمندکرمانی، منشی اول علی خدادادی و خزانه داری سیدمحمدرضا میرحسینی، ترکیب سابق خود را حفظ کرد.
سخنگوی شورا با تاکید بر فعالیت با آرامش و بدون حاشیه این شورا در سه سال گذشته اظهارامیدواری کرد: این روند در یک سال پایانی نیز ادامه پیدا کند.