تعدیل عوارض ساخت و ساز تا 80 درصد/ عضویت کامیاب در ستاد بحران شهرداری ها

در .

در نشست علنی شورای اسلامی شهر کرمان صورت گرفت:

تعدیل عوارض ساخت و ساز تا 80 درصد/ عضویت کامیاب در ستاد بحران شهرداری ها

 

رییس شورای اسلامی شهر کرمان اشاره به بازنگری در نرخ عوارض نوسازی گفت: شرایط اقتصادی کشور، تحریم های ظالمانه و تورم اعضای شورای شهر را بر آن داشت طی جلسات مستمر و طولانی ضریب کاهنده نرخ عوارض را تصویب کنند.

محمد فرشاد همچنین از پایان انتخابات شورای مشورتی جوانان خبر داد و خاطرنشان کرد: با شکل گیری کمیته های متناسب با شورای شهر، روسای این کمیته ها، دبیر شورای مشورتی را نیز انتخاب می کنند.

وی با بیان این که انتخابات باید بر پایه دموکراسی باشد اظهار امیدواری کرد: با این روش رضایت همه تامین شده و مورد مقبولیت عمومی قرار می گیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه، منابع پایدار و حقوقی نیز با اشاره به تصویب 27 تبصره در بودجه 98 شهرداری گفت: با این حال کمیته تطبیق فرمانداری به 20 تبصره ایراداتی گرفت که برای بررسی بیشتر از سوی اعضای کمیسیون و کارشناسان شهرداری مجددا اصلاح شد.  

حسین چناریان با بیان این که بخشی از لوایح درآمدی با استناد به ماده 9 قانون شوراها قابل بازنگری است افزود: این کمیسیون با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ عوارضی و کاهش نگرانی شهروندان، عوارض ساخت و ساز را 20 تا 80 درصد کاهش داد.

رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورا نیز با اشاره به نامه وزارت کشور مبنی بر تشکیل ستاد بحران شهرداری ها گفت: یکی از اعضای محترم به عنوان نماینده تام الاختیار شورای شهر کرمان به این ستاد پیشنهاد می شود.

گفتنی است عضویت محمدجواد کامیاب در این ستاد  مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.