برنامه های گردشگری شهرداری، تبلیغی برای جذب گردشگر بیشتر در سال های آینده است

در .

رییس کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر کرمان:

برنامه های گردشگری شهرداری، تبلیغی برای جذب گردشگر بیشتر در سال های آینده است

 رییس کمیسیون گردشگری و اصناف شورای اسلامی شهر کرمان با اشاره به رضایت شهروندان کرمانی و مهمانان نوروزی از برنامه های فرهنگی در حوزه گردشگری گفت: این موفقیت، تبلیغی برای جذب گردشگر بیشتر در سال های آینده است. سیدمحمدرضا میرحسینی استمرار فعالیت های گردشگری شهرداری را خواستار شد و افزود: علاوه بر افزایش گردشگر شهری، نشاط اجتماعی مردم کرمان نیز افزایش می یابد. وی با تاکید بر توجه جدی به بافت تاریخی شهر خاطرنشان کرد: همچنین احیای محله های تاریخی در محور گردشگری در دستور کار جدی شهرداری قرار گیرد.