سرعت دادن به روند تکمیل پروژه های عمرانی هوشمندانه ترین کار شورای پنجم بود

در .

عضو شورای شهر کرمان:

سرعت دادن به روند تکمیل پروژه های عمرانی هوشمندانه ترین کار شورای پنجم بود

 

 

عضو شورای شهر کرمان با اشاره به سابقه و تجربه کاری اعضای شورای پنجم گفت: با وجود معضلات شهری و مشکلات مالی شهرداری، پیگیری مصوبات و اتمام پروژه های قبل قابل تقدیر بود.

علی اکبر مشرفی با بیان این که تجربه لازم در این مدت در حوزه مدیریت شهری کسب شد اظهار داشت: سرعت دادن به روند تکمیل پروژه های عمرانی هوشمندانه ترین کار شورای پنجم بود.

وی با اشاره به تصویب کارشناسی بودجه شهرداری از سوی اعضای شورا افزود: امیدواریم شهرداری با توجه به شناخت منابع درآمدی خود، بر ظرفیت ها و کمبودهای شهر کرمان مسلط شده و مدیریت شهر را بر اساس اولویت های مدنظر شورا پیش ببرد.

مشرفی از پرداخت اعتبار ویژه تقاطع سیدی، باغ ملی و آزادی بر اساس مصوبات شورای قبل خبر داد و خاطرنشان کرد: درخواست شورا از شهرداری، ارائه برنامه های آن در حوزه های مختلف به اعضای شورا است.

این عضو شورای شهر در پایان اظهارامیدواری کرد: شاهد شروع طرح ها و پروژه های زیرساختی و زیربنایی خوبی در شهرداری باشیم.