بررسی سند ده ساله تحول سلامت در کمیسیون سلامت، بهداشت و نظارت

در .

رییس کمیسیون سلامت، بهداشت و نظارت شورای شهر:

بررسی سند ده ساله تحول سلامت در کمیسیون سلامت، بهداشت و نظارت

  رییس کمیسیون سلامت، بهداشت و نظارت شورای شهر با اشاره به تصویب سند ده ساله تحول سلامت در زمان ریاست سابق علوم پزشکی گفت: دوسال از بررسی این سند در کمیسیون گذشته و انتظار داریم هرسال در راستای تحقق این سند گام های موثری برداریم.

ماه بانو معصوم زاده با بیان این که سلامت بانوان از نظر کمیت و کیفیت، سلامت بیش از نیمی از جامعه را دربرمی گیرد افزود: شناسایی و پیشگیری خیلی از بیماری های مخفی بانوان کارمند و خانه دار با راه اندازی سراهای محله و فرهنگسراهای سلامت از سوی این کمیسیون در سال آینده پیگیری می شود.

وی از پیگیری بیمه تکمیلی کارمندان ارگان ها به ویژه شهرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: برگزاری 15 جلسه با نهادهای ذیربط جهت شناسایی، ساماندهی، بیمه و معاینه کارتن خواب های شهر و بازدیدهای دوره ای و سخنرانی های بهداشتی از فعالیت های این کمیسیون در سال جاری بوده است.

رییس کمیسیون سلامت، بهداشت و نظارت شورا با اشاره به بررسی مشکلات کشتارگاه در بازدیدهای دوره ای از آن، بازدید از مسیر سلامت بانوان در جنگل قائم، پیگیری امحای زباله های عفونی، شناسایی مسیرهای پرخطر ترافیکی و پیگیری مناسب سازی معابر عمومی برای سالمندان و معلولان گفت: این کمیسیون همچنین مصمم است بیمارستان ها و مراکز درمانی به ایجاد پارکینگ ملزم شوند.

وی همچنین با اشاره به 4 بیماری مشترک دام و انسان اظهار داشت: شرایط اقلیمی و پاتولوژی جغرافیایی کرمان باعث شده بیماری های هاری، تب کریمه، سالک و مالت، سلامتی شهروندان کرمانی را تهدید کند. معصوم زاده با بیان این که سگ های شناسنامه دار با وجود انجام واکسیناسیون انتقال دهنده این بیماری ها هستند افزود: با کمک انجمن های حامی حیوانات طرح پیشگیری و درمان بیماری هاری در سال آینده اجرا می شود.