رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و حاشیه نشینی شورای شهر: اعتبار احداث پارکینگ در بودجه 98 شهرداری لحاظ شود

در .

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی و حاشیه نشینی شورای شهر:

اعتبار احداث پارکینگ در بودجه 98 شهرداری لحاظ شود

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در نشست عمومی شورای شهر کرمان اختصاص بودجه لازم جهت احداث چهار پارکینگ در چهار منطقه شهری کرمان را ضروری دانست و گفت: ضمن جانمایی و بررسی کارشناسی این مکان ها در شورا، اعتبار لازم در بودجه سال ۹۸ شهرداری کرمان لحاظ شود. رامین ارجمند کرمانی همچنین پیگیری تاسیس شهرداری بافت تاریخی در شهرداری کرمان و عملیاتی شدن آن را خواستار شد.