کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان

رئیس:

 علی بهرامی

 

نایب رئیس:

 زهرا ایرانمنش

 

منشی:

رامین ارجمند کرمانی


 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 9 صبح